Miejskie Przedszkole Nr 3 w Zambrowie

W NASZYM PRZEDSZKOLU

 
realizujemy podstawę programową wychowania przedszkolnego,
• uwzględniamy indywidualne potrzeby każdego dziecka,
• umacniamy jego wiarę we własne siły i możliwości osiągnięcia sukcesu,
• współpracujemy z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną,
• stwarzamy warunki do samorealizacji własnego ja poprzez rozwój uzdolnień,
• rozbudzamy ciekawość poznawczą, zachęcamy do aktywności i wyrażania własnych myśli,
• przygotowujemy dziecko do nauki czytania i pisania,
• rozwijamy umiejętność mówienia, słuchania i rozumienia,
• zajęcia prowadzi wykwalifikowana kadra pedagogiczna,
• wykorzystujemy różnorodne metody i formy pracy z dziećmi dostosowane do ich indywidualnych możliwości potrzeb.
 
 
 
 
ZAJĘCIA DODATKOWE
 
 • Zajęcia logopedyczne
 • Terapia pedagogiczna  
 • Zajęcia z psychologiem
 
O naszym przedszkolu...
 
Nasze przedszkole jest placówką opiekuńczą oraz dydaktyczno-wychowawczą, która zapewnia opiekę, wychowanie i naukę dzieciom od 3 do 6 roku życia. Siedzibą naszej placówki jest piętrowy budynek oddany do użytku w 1968r. Dzięki gruntownym remontom jakie były przeprowadzone w 2004 i 2006r. nasze przedszkolaki, mogą spędzać czas w przestronnych, kolorowych i dobrze wyposażonych salach.
 
 
 
ORGANIZACJA PRACY  
                               
Dzieci przebywają w przedszkolu w systemie całodziennym z trzema posiłkami, przedszkole pracuje w godz. od 6:00 do 16:30.
Posiłki przygotowywane są przez nasze panie kucharki w nowocześnie wyposażonej kuchni i wydawane są w godzinach:
08:30 - 09:00 śniadanie
11:30 - 12:00 obiad
14:30 - 15:00 podwieczorek
 
 
   

Ramowy rozkład dnia pracy

Miejskiego Przedszkola Nr 3 w Zambrowie

6.00 - 8.30  - schodzenie się dzieci, indywidualne i zespołowe zabawy wg zainteresowań w kącikach tematycznych, praca i zajęcia wspierające indywidualny rozwój dziecka, ćwiczenia poranne lub zabawy ruchowe, czynności higieniczne, przygotowanie do śniadania.

8.30 - 9.00  - śniadanie, przygotowanie do zajęć dydaktycznych.

9.00 - 11.15  - zajęcia dydaktyczne, zajęcia kierowane i inspirowane przez nauczyciela z zakresu rozwijania mowy i myślenia, wrażliwości estetycznej, sprawności fizycznej, praca zespołowa lub indywidualna w rozwiązywaniu zadań i problemów w edukacji przedszkolnej (oferta dnia), zabawy spontaniczne z wykorzystaniem kącików tematycznych, sytuacje edukacyjne z uwzględnieniem czynności związanych z porządkowaniem salispacery, wycieczki, gry i zabawy w ogrodzie.

11.15 - 11.30 - przygotowanie do obiadu

11.30 - 12.00  - obiad

12.00 - 12.30 - kształtowanie zachowań prozdrowotnych, zapewnienie dzieciom różnych form relaksu, zabawy wyciszające, relaksacyjne, słuchanie bajek, kontynuacja zajęć kierowanych i inspirowanych przez nauczyciela, praca indywidualna z dziećmi

12.00 - 14.00

- grupy młodsze – leżakowanie

13.45 - 14.00

- przegotowanie do podwieczorku, czynności samoobsługowe

14.00 -14.30

- podwieczorek

14.30-16.30 - kontynuacja zadań całego dnia,  praca indywidualna, zabawy relaksacyjne, zabawy w kącikach zainteresowań, rozchodzenie się dzieci. Kontakty z Rodzicami.

 

Regulamin

Miejskiego Przedszkola Nr 3 w Zambrowie

 1. Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:00 do 16:30
 2. Dzieci schodzą się od godz. 6:00 do 8:30
 3. Dziecko powinno być odbierane z przedszkola przez rodziców lub upoważnioną przez rodziców osobę pełnoletnią zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo  w godz. 14:30 - 16:30.
 4. Dziecko uczęszczające do przedszkola powinno wyglądać schludnie i mieć odpowiednie obuwie na zmianę.
 5. Do przedszkola może uczęszczać tylko zdrowe dziecko. Nauczyciel nie ma prawa podawania leków dzieciom.
 6. Rodzice obowiązani są zawiadomić dyrekcję przedszkola o przyczynie  nieuczęszczania dziecka do przedszkola.
 7. Rodzice zobowiązani są do uczęszczania na organizowane przez wychowawców spotkania grupowe.
 8. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na  dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.
 9. Rodzice powinni brać aktywny udział w życiu przedszkola, interesować się zabawami, nauką i zachowaniem dziecka, czytać na bieżąco wszystkie ogłoszenia znajdujące się na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń.
 10.  Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe rzeczy przynoszone przez dzieci do przedszkola.
 11.  Rodzice zobowiązani są uiszczać w terminie odpłaty za pobyt dziecka w przedszkolu.            
Dodaj wpis